Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimiera Czaja.
 • E-mail: biblioteka@strzelce.pl
 • Telefon: 957632887

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Strzelecka 7
 • E-mail: biblioteka@strzelce.pl
 • Telefon: 957632887

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biblioteka głowna w Strzelcach Krajeńskich. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach oraz dostosowane drzwi wejsciowe do budynku i lokalu biblioteki. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepelnosprawnych. Lokal biblioteki znajduje się na parterze. Działy dla osób dorosłych znajdują się na obniżonym parterze, gdzie prowadzą schody (3 stopnie) z poręczą. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób na wózkach.
 2. Filia w Bobrówku usytuowana jest na podwyższonym parterze, do którego prowadzą schody (8 stopni) z poręczą. Wejście do lokalu nie jest dostosowane do osób na wózkach, brak podjazdu. Wewnatrz brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Brak toalety dla osób na wózkach.
 3. Filia w Brzozie usytuowana jest na parterze. Lokal nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Warunki lokalowe uniemozliwiaja poruszanie sie osoby na wózku. Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Filia w Ogardach usytuowana jest na podwyższonym parterze, schody dwustopniowe, bez poręczy. Wewnątrz ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach. Otoczenie przed wejściem do budynku uniemożliwia bezpośredni podjazd wózkiem z chodnika. Brak toalety.
 5. Filia w Tucznie usytuowana jest na podwyższonym parterze, brak podjazdu, schody trzystopniowe z poręczą. Wewnątrz ograniczona możliwość poruszania sie osób na wózkach. Brak toalety dla osoby na wózku.
 6. We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 7. Do wszystkich lokalii bibliotecznych można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostepne udogodnienia: możliwość powiększenia czcionki, ustawienie wysokiego kontrastu.

Inne informacje i oświadczenia

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich dokłada wszelkich starań, aby dostępność strony internetowej https://biblioteka.strzelce.pl była na poziomie WCAG 2.1.